maandag 21 november 2011

Velden gebruiken in een vertaling

Soms is het handig om in een taalspecifiek TM een veld aan je segmenten te 'hangen' zodat je later bijvoorbeeld kunt zien voor welke klant of welk vakgebied de vertaling is gebruikt. Ook voor het filteren van een export van je TM is dit handig. Het werkt als volgt.

Klik vanuit de Editor op Project Settings > Language Pairs > All Language Pairs > Translation Memory and Automated Translation > Update. In het volgende scherm kun je in de kolom Value de gewenste veldwaarde(n) aanklikken.


Kies een veld uit de lijst en klik op OK. Aan je nieuw vertaalde segmenten wordt nu het gekozen veld gekoppeld.

Hoe je tijdens het vertalen in een TM zelf nieuwe velden aanmaakt (definieert), lees je hier.

Extra velden definiëren tijdens het vertalen

Als je er tijdens het vertalen achter komt dat je graag een extra veld aan het TM wilt toevoegen, kun je dat als volgt doen. Let op, dit is iets anders dan het gebruiken van velden in een vertaling! Hoe dat in zijn werk gaat, lees je hier.

Klik vanuit de Editor op Project Settings. Klik op het TM waaraan je het veld wilt toevoegen en kies Settings. In het scherm dat nu verschijnt klik je op Fields and Settings. Hoe je velden en veldnamen toevoegt, lees je in Velden aan een TM toevoegen.

Velden aan een TM toevoegen

Met velden kun je bijvoorbeeld in een taalspecifiek geheugen aangeven welke segmenten bij welke klant of welk vakgebied horen. Ook kunnen velden gebruikt worden om bij een TM-export aan te geven welk deel van een geheugen geëxporteerd moet worden.

Open SDL Trados Studio en klik linksonder op Translation Memories. Let op: je kunt alleen velden toevoegen als het TM niet geopend is. Als het TM geopend is, kun je het sluiten door het kruisje rechtsboven de twee kolommen met segmenten aan te klikken.

Rechtsklik (linksboven) op het TM waaraan je velden wilt toevoegen en kies de menuoptie Settings. Klik in het nieuwe venster dat verschijnt op Fields en Settings.


Hier kun je velden toevoegen. Als de veldnaam al bestaat (bijvoorbeeld 'klant', kun je in de kolom Picklist het pijltje rechts gebruiken om de lijst met bestaande waarden aan te vullen.


Dubbelklik op het grijze veld onder de bestaande waarden. Daarna kun je de nieuwe waarde toevoegen en op OK klikken.

Als de veldnaam nog niet bestaat, klik je op het eerste lege veld in de kolom Name. Je kunt nu een veldnaam intypen (bijvoorbeeld 'klant' of 'vakgebied'). Kies in de kolom Type voor List uit het vervolgkeuzemenu. Klik nu op het veld onder Picklist en voeg een of meer waarden voor het veld toe (bijvoorbeeld verschillende klantnamen of verschillende vakgebieden). Als je klaar bent, klik je op OK. De velden zijn nu klaar voor gebruik.

Deel van een TM exporteren

Hier ga je net zo te werk als bij Heel TM exporteren maar geef je via een filter aan welk deel van het TM je wilt exporteren. Nadat je de naam en de exportlocatie hebt opgegeven, klik je bij Filter op Edit. Het volgende venster verschijnt.


Klik in dit venster op de knop Add. Het scherm Add Condition verschijnt.


Klik in de vervolgkeuzelijst Field op het pijltje. Er verschijnt een lijst met alle filtermogelijkheden die voor dit TM gedefinieerd zijn.


Hier kun je bijvoorbeeld een klantnaam opgeven. Je kunt meerdere filters opgeven. Als je klaar bent, klik je op OK en ga je verder te werk zoals beschreven in Heel TM exporteren.

Heel TM exporteren

Open SDL Trados Studio en klik linksonder op Translation Memories. Open het TM dat je wilt exporteren (gebruik de knop Open Translation Memory linksboven en blader naar het TM). Je kunt kiezen voor SDL-TM's (*.sdltm), oudere Trados-geheugens (*.tmw), oude SDLX-geheugens (*.mdb) of exportbestanden (*.txt). Klik op het TM om het te openen.
Klik vervolgens op File > Export.. Er wordt een wizard gestart waarin je allereerst moet aangeven waar je het exportbestand wilt neerzetten.

SDL Trados Studio 2011: Export Options

Klik op de knop Browse en blader naar de map waar je het bestand wilt neerzetten. Je moet de naam zelf opgeven, de extensie *.tmx wordt automatisch toegevoegd. Klik op Finish. Het TM wordt in zijn geheel geëxporteerd. Als de export klaar is, klik je op Close om de wizard te sluiten.